PRAVIDLA SOUTĚŽE GOOO BESKYDY:

 1. Soutěž GOOO BESKYDY probíhá od 1.7.2014 do 31.8.2014.
 2. Jedna osoba může zaslat neomezené množství soutěžních videí.
 3. Účastník se zapojuje do soutěže odesláním soutěžního videa prostřednictvím soutěžního formuláře. Odesláním videa projevuje souhlas s pravidly soutěže.
 4. Soutěžní video musí zaznamenávat výlet v české nebo slovenské části Euroregionu Beskydy.
 5. Délka soutěžního videa musí být nejméně 2 minuty a nejvýše 3 minuty.
 6. Soutěžní video nesmí obsahovat vulgarity a obscénní záběry.
 7. Soutěžní video musí být uvedeno titulkem s popisem trasy (např. Ostravice – Lysá Hora) a ukončeno titulkem s uvedením autora videa a autora použité hudby – pokud je hudba použita.
 8. Soutěžní video musí zaznamenávat výlet, který byl realizován pěšky nebo na kole / paraglidu / inline bruslích /na vodě / na koni.
 9. Soutěžní video smí obsahovat jen v minimální nutné míře pasáže natočené autem nebo jinými motorizovanými prostředky.
 10. V odeslaném videu nesmí být záměrně použita jakákoli reklama - posouzení záměrnosti vložení reklamy je plně v kompetenci realizátora.
 11. Administrátor má právo nezařadit zaslané video do soutěže GOOO BESKYDY a nevložit video na internetové stránky www.gobeskydy.cz, pokud nebude video natočeno v dostatečné kvalitě (rozlišení videa, nekvalitní střih, roztřepané záběry, záběry na nerelevantní objekty apod.) a pokud nebude video splňovat pravidla soutěže.

Výherci se stane pět soutěžících, kteří budou mít dne 1.9.2014 v 12:00 hodin zaznamenáno u svého videa v kanálu GOOO BESKYDY na www.youtube.com největší množství hodnocení „TO SE MI LÍBÍ“ od uživatelů služby Youtube (do hodnocení se započítavají pouze plusové body). Výherci se dále stane pět vylosovaných soutěžících, přičemž losování proběhne dne 1.9.2014 v 12:00 hodin. Výherci budou kontaktováni e-mailem nebo telefonicky, jména výherců budou zveřejněna od 8.9.2014 na internetových stránkách www.gobeskydy.cz

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže GOOO BESKYDY. Nevyzvedne-li si výherce výhru, či neposkytne-li součinnost k tomu, aby mu výhra mohla být řádně předána nejpozději do dvou měsíců ode dne ukončení soutěže, pak výhra propadá. Výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů a s případným uvedením jména a příjmení na internetových stránkách www.gobeskydy.cz a kanálu GOOO BESKYDY na www.youtube.com.