Přihlaš se a vyhraj

Natoč se svou partou 45 sekundové video o maximální velikosti 500 MB a vyhraj pro všechny kamarády skvělý jednodenní výlet do československého příhraničí. Vytvoř propagační video, kterým představíš turistické cíle místa svého bydliště, či místa, kde navštěvuješ školu. Ze zaslaných videí porota vybere nejlepší. Oceněné kolektivy obdrží věcné ceny, dvě nejpůsobivější videa obdrží hlavní cenu poroty – výlet pro celou třídu, školu, kolektiv.

 

Pravidla soutěže

Soutěž probíhá:

1.3.2020 - 15.5.2020

Parametry videa:

maximální délka videa je 45 sekund a maximální velikost videa je 500 MB

Pravidla:

Soutěž je určena všem zájemcům mladším 16 let. Rozhodným okamžikem je doba odeslání soutěžního videa. Videa nesmí obsahovat vulgarismy, reklamu konkrétních produktů, nesní znázorňovat požívání alkoholu či jiných návykových látek. Videa s nevhodným obsahem budou vyřazena ze soutěže.

Výherci budou vybráni odbornou porotou ze všech odeslaných videí, která splní výše uvedené podmínky, dle instrukcí uvedených na tomto webovém portálu.

Jeden soutěžící kolektiv může zaslat libovolný počet videí.

Hlavní výhry v soutěži:

Výlet na Slovensko obdrží vítězný kolektiv vybraný z videí, které popisují turistické lokality na českém území, tedy v Regionu Beskydy. Výlet je určen 45 dětem včetně doprovodu. Cílem výletu bude vybraná lokalita slovenské části Euroregionu Beskydy.

Výlet do České republiky obdrží vítězný kolektiv vybraný z videí, které popisují turistické lokality na slovenském území, tedy v Mikroregiónu Horné Kysuce. Výlet je určen 45 dětem včetně doprovodu. Cílem výletu bude vybraná lokalita české části Euroregionu Beskydy.

Kolektivy, které se umístí na druhém až pátém místě, získají věcné ceny. Hodnocení proběhne 22.5.2020 pro všechny videa odeslané do 15.5. 2020.

Termín výletů je plánován v průběhu června 2020.

Zaslaná videa budou použita pro propagaci Euroregionu Beskydy a jednotlivých obcí na webových stránkách a sociálních sítích.

Tematické zaměření videí:

Videopozvánka do Beskyd, představení turistických cílů nacházejících se v obcích a městech Regionu Beskydy a Mikroregiónu Horné Kysuce.

Jak odevzdat

Video lze odevzdal elektronicky pomocí formuláře níže.

Ochrana osobních údajů:

Zaslaná videa budou zveřejněna na webových stránkách a sociálních sítích Regionu Beskydy a členských obcí Euroregionu Beskydy a Mikroregiónu Horné Kysuce. Tato videa je pořadatel – Region Beskydy - oprávněn uchovávat pro účely propagace po dobu 6 let. Pro účely soutěže pořadatel nebude zpracovávat žádné další osobní údaje soutěžících kromě soutěžního videoklipu. Pro zajištění chodu soutěže a následnou komunikaci pořadatel potřebuje registrační email soutěžícího týmu a smyšlený nebo skutečný název týmu.

Přihláška

Video lze odevzdal elektronicky pomocí formuláře níže.

Soubory nahrajete v dalším kroku.