Přihlaš se a vyhraj

Natoč sám nebo se svou partou 45 sekundové video o maximální velikosti 500 MB a vyhraj jedinečné věcné ceny Regionu Beskydy. Vytvoř propagační video, kterým představíš turistické cíle nacházející se v obcích a městech Regionu Beskydy a Mikroregiónu Horné Kysuce. Ze zaslaných videí porota vybere nejlepší. Autoři oceněných videí obdrží věcné ceny, dvě nejpůsobivější videa obdrží hlavní cenu poroty – cestovní tašku s překvapením. Drobnými propagačními předměty budou oceněni autoři všech zaslaných videí.

 

Pravidla soutěže

Soutěž probíhá:

1.3.2020 - 31.10.2020

Parametry videa:

maximální délka videa je 45 sekund a maximální velikost videa je 500 MB

Pravidla:

Soutěž je určena všem zájemcům mladším 16 let. Rozhodným okamžikem je doba odeslání soutěžního videa. Videa nesmí obsahovat vulgarismy, reklamu konkrétních produktů, nesní znázorňovat požívání alkoholu či jiných návykových látek. Videa s nevhodným obsahem budou vyřazena ze soutěže.

Výherci budou vybráni odbornou porotou ze všech odeslaných videí, která splní výše uvedené podmínky, dle instrukcí uvedených na tomto webovém portálu.

Jeden soutěžící může zaslat libovolný počet videí.

Hlavní výhry v soutěži:

2x cestovní taška s překvapením

Soutěžící, kteří se umístí na druhém až pátém místě, získají hodnotné věcné ceny.

Drobné propagační předměty obdrží každý autor zaslaného videa.

Hodnocení proběhne na počátku listopadu pro všechny videa odeslané do 31.10.2020.

Zaslaná videa budou použita pro propagaci Euroregionu Beskydy a jednotlivých obcí na webových stránkách a sociálních sítích.

Tematické zaměření videí:

Videopozvánka do Beskyd, představení turistických cílů nacházejících se v obcích a městech Regionu Beskydy a Mikroregiónu Horné Kysuce.

Jak odevzdat

Video lze odevzdat elektronicky pomocí formuláře níže.

Ochrana osobních údajů:

Zaslaná videa budou zveřejněna na webových stránkách a sociálních sítích Regionu Beskydy a členských obcí Euroregionu Beskydy a Mikroregiónu Horné Kysuce. Tato videa je pořadatel – Region Beskydy - oprávněn uchovávat pro účely propagace po dobu 6 let. Pro účely soutěže pořadatel nebude zpracovávat žádné další osobní údaje soutěžících kromě soutěžního videoklipu. Pro zajištění chodu soutěže a následnou komunikaci pořadatel potřebuje registrační email soutěžícího a jméno soutěžícího či název soutěžícího týmu.

Webový portál www.gobeskydy.cz a související soutěž včetně hlavních výher jsou realizovány v rámci projektu „Propagujeme se navzájem“, číslo CZ/FMP/6c/02/041, který je financovaný v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika Fond malých projektů.

Přihláška

Video lze odevzdat elektronicky pomocí formuláře níže.

Soubory nahrajete v dalším kroku.